Malnutrice

Každý člověk potřebuje dostatečný příjem živin, které jsou nezbytné pro správnou funkci organismu. Při nedostatečném příjmu potravy dochází k podvýživě, odborně nazývané jako malnutrice.

Živiny – palivo pro lidský organismus

Každý lidský organismus potřebuje pro svůj chod dostatečný příjem živin ve formě potravy. I v případě, že jedinci nevykonávají prakticky žádné úkony, tělo vydává dostatek energie. Každá buňka v těle, každý orgán musí neustále pracovat a pro svou činnost potřebuje palivo. Cukry, tuky a bílkoviny jsou základní živiny, které musí lidské tělo přijímat.

Bazální metabolismus

Výdej energie lidského organismu bez jakékoliv aktivity se nazývá bazální metabolismus. Jde o výdej energie v klidovém stádiu, tedy takové energie, kterou spotřebovávají všechny lidské orgány a buňky. Je třeba si uvědomit, že každý orgán musí neustále pracovat (např. srdce či jiné, životně důležité, orgány pracují na plné obrátky). Bazální metabolismus lze přibližně odhadnout.

Další aktivity

Připočteme-li k výdeji energie lidského těla v klidové fázi také výdej energie při nejrůznějších aktivitách (od chůze či úklidu až po vrcholový sport), získáme celkový výdej lidského organismu. Bude-li se výdej energie rovnat příjmu, váha zůstává stejná. Bude-li příjem energie mírně nižší než výdej, dochází k hubnutí. Při rapidním omezení příjmu však dochází k podvýživě jedince. Jde o stádium, kdy lidské tělo nemá dostatek energie pro činnost samotných orgánů.

Příznaky malnutrice

MalnutriceNedostatek přijímaných živin má za následek celou řadu příznaku a při dlouhodobém nedostatku příjmu potravy může vést až k úmrtí. Prvními symptomy bývají nejčastěji bolest hlavy, únava a vyhublost. Dlouhodobější omezování příjmu potravy má za následek nespavost, špatnou stavbu těla, křehkost kostí a postupné onemocnění nejrůznějších orgánů, počínaje játry.

Příčiny podvýživy

Zatímco v zemích třetího světa je podvýživa způsobena nedostatkem potravy, v Evropě jde o častý úkaz, vyskytující se při snaze o redukci nadváhy. Podvýživa je spojena s onemocněními bulimie a anorexie.

Prevence

Do stavu podvýživy se často dostávají lidé s nadváhou nebo s pocitem nadměrné hmotnosti. Prevence v tomto směru je založena na informovanosti o správném postupu hubnutí. Pro lidský organismus je nezdravé a nebezpečné rapidní omezení příjmu potravy, při snaze o redukci váhy je třeba pravidelnost, plynulost a rovnoměrnost.

Léčba

Podvýživa může být spojena jak s omezením příjmu potravy, tak s vážnější nemocí, díky které není lidské tělo schopno vstřebávat a využívat veškeré přijaté živiny. Po zajištění doplnění důležitých živin je často nutná spolupráce s psychologem.

Lidské tělo pracuje jako stroj – aby fungovalo, potřebuje kvalitní palivo a pravidelnou údržbu. Při zanedbání základních podmínek pro funkci může dojít k závažným problémům, kterým je třeba předcházet.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno