Cvičení obratnosti a koordinace pohybů

Obratnost je jedna ze základních pohybových schopností, kterou je třeba rozvíjet od útlého věku.

Obratnost je jedna ze základních pohybových schopností, kterou je třeba rozvíjet od útlého věku. Na rozvoj obratností můžeme intenzívně působit speciálním cvičením pohybové souhry, paměti a koncentrace. Ke cvičením s takovým účinkem patří cviky zručnosti a dovednosti.

Speciálními cviky rozvíjejícími základní tělesnou obratnost jsou jednoduchá akrobatická cvičení. Každý člověk by měl dokázat provést takové cviky, jako je kolébka, kotoul vpřed i vzad, stoj na hlavě s dopomocí, přemet stranou apod. a měl by je procvičovat až do pozdího věku. Vždyť jsou to projevy pohybového mládí, které si každý touží udržet co nejdéle.

Bez procvičování se ovšem obratnost ztrácí velmi rychle. V lidském pohybovém systému je zřejmá pohybová závislost. Pohyby jedné části těla jsou vázány na souhlasné a současné pohyby jiné části. Proto jsou pohyby se symetrickou koordinací mnohem jednodušší neý pohyby se skříženou koordinací. Rovněž současné řešení dvou nebo i více pohybových úkolů, které jsou zautomatizovány každý sám o sobě, je pro člověka velmi obtížné.

Jejich spojením se totiž porušuje automatizace. V této souvislosti mluvíme o tzv. rozdělení pozornosti, čímž rozumíme současné soustředění na dvě či více oddělených činností.

Do situace, kdy je třaba řešit dva pohybové úkoly najednou, se dostává člověk v běžném denním životě velmi často. Rychlé životní tempo a neustálé řešení nových problémů si přímo vynucuje rozvoj dynamické přizpůsobivosti a rychlého zvládnutí nových pohybových dovedností.

Proto musíme svou nervovou soustavu v tomto smyslu trénovat. Používáme k tomu náročných cvičení pro nervosvalovou souhru, tzv. asymetrických cviků. V domácí gymnastice se učíme provádět např. současné pohyby pažemi a nohama do různých směrů nebo různou rychlostí, phyby o nejstejném rozsahu za stejnou dobu, spojovat pohyby, paže napjaté s pohyby druhé paže krčením a napínáním, otáčení jedné paže s krčením druhé paže.

Soustavným procvičováním asymetrických pohybů se zlepšuje nervosvalová koordinace, pohybová koncentrace i pohybová paměť, zlepšuje se rytmický cit a rychleji se vytvářejí pohybové návyky. Ke cvičením vyžadujícím vyšší úroveň pohybové zručnosti a dovednosti patří i cvičení rytmická, tj. cvičení s vyššími nároky na střídání napětí a uvolnění svalstva při pohybu.

Jednou paží provádíme např. pohyby dvoudobé, druhou současně pohyby třídobé nebo obě paže provádějí stejné pohyby, ale jedna o jednu nebo dvě doby později než druhá. Mezi cvičení obratnosti patří i různá rovnovážná cvičení rozvíjející schopnost udržovat tělesnou rovnováhu v různých labilních postaveních. Tato schopnost je důležitá pro nejrůznější životní situace. Rovnováhu procvičujeme především výdržemi v postojích na jedné noze se současnými pohyby různých částí těla. Tato cvičení jsou tím náročnější, čím je plocha opory menší a čím více vychylujeme jednotlivé části těla od svislé osy. Zavřeme-li v takovém labilním postoji oči, vyřazujeme z činnosti velmi důležitý smyslový orgán a udržení rovnováhy se stává obtížnější.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno