Potravinářský průkaz

Pokud jste při své práci v kontaktu s potravinami či se nacházíte v potravinářském prostředí, budete potřebovat potravinářský průkaz. O co se jedná, jak jej získat a za jakých podmínek je nezbytný?

Zdravotní průkaz je formulář potvrzený lékařem, který potvrzuje, že jeho vlastník je po zdravotní stránce schopný pracovat v potravinářských provozech. Potravinářský průkaz je vystavován obvodním lékařem. Obsahuje identifikační údaje, na základě kterých lze přesně určit vlastníka – jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu i druh práce. Potravinářský průkaz lze vystavit na dobu neurčitou, stejně jako může být ohraničený konkrétním datem. V případě vystavení na dobu neurčitou tak má prakticky univerzální využití na mnoho let pro různé pracovní příležitosti.

Jak získat potravinářský průkaz

Pokud chcete získat potravinářský průkaz, musíte navštívit svého obvodního lékaře. Ten by vám měl provést zdravotní prohlídku a na základě stanovené diagnózy vystavit potravinářský průkaz. Za tento úkon se platí, každý lékař má svou vlastní taxu za vystavení potravinářského průkazu. V praxi to bývá od 100 do 400 Kč.

Kdy je průkaz potřeba

Zákon přesně stanovuje situace a činnosti, při kterých je vlastnění potravinářského průkazu nezbytné. Seznam činností naleznete v zákonu č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Potravinářský průkaz je potřebný při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin č uvádění potravin do oběhu. To však nejsou jedinné činnosti, které držení tohoto potvrzení vyžadují. Řadí se sem rovněž např. výroba kosmetických prostředků, provozování pedikúry, holičství, kadeřnictví či masérských služeb.

Odborná způsobilost

Majitel potravinářského průkazu by měl být současně odborně způsobilý. Ačkoliv to hygiena příliš nekontroluje, může si jednotlivé zaměstnance prozkoušet a v případě neúspěchu potravinářský průkaz odebrat. Majitel potravinářského průkazu by měl znát zásady osobní hygieny, zásady nezávadného čištění potravin, přepravy, skladování. Rovněž zná alimentální nákazy a otravy z potravin či speciální hygienickou problematickou problematiku podle konkrétní činnosti.

Než se pustíte do podnikatelské činnosti či nastoupíte do pracovního poměru, vždy si dopředu zjistěte, zdali potravinářský průkaz pro svou činnost potřebujete. Do pracovního poměru můžete nastoupit až v době, kdy jste jejím vlastníkem. Hygiena namátkově kontroluje provozy a tam, kde se vyskytne problém, hrozí velkými pokutami. Zřízení potravinářského průkazu je časově nenáročným úkonem. Jeho získání navíc není nijak složité, převážně závažná epidemická onemocnění mohou udělení potvrzení zabránit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno