Uvolňovací cvičení: Uvolnění svalů

Uvolňovací cvičení můžeme rozdělit na pasívní a aktivní. Při uvolňování pomocí pasívních cviků ležíme na zádech, pokrčené nohy jsou opřeny chodidly o zem a snažíme se vyloučit všechny vnější podněty, které by nás rušily.

Uvolňovací cvičení můžeme rozdělit na pasívní a aktivní. Při uvolňování pomocí pasívních cviků ležíme na zádech, pokrčené nohy jsou opřeny chodidly o zem a snažíme se vyloučit všechny vnější podněty, které by nás rušily. Druhá osoba provádí pasívní rytmické pohyby jednotlivými částmi našeho těla, např. protřepává svalstvo úchopem za konec končetiny v tempu 2-3 krát za sekundu.

Při uvolňování pomocí aktivních uvolňovacích cviků volíme pohyby využívající zemské tíže. Jsou to pohyby kyvadlové a pohyby protřásající svalstvo. Prociťujeme při nich váhu pohybujících se částí těla, končetiny visí volně pouze pomocí vazivového aparátu. K prociťování svalové relaxace pohybem používáme i cviků rytmického charakteru, u nichž se pravidelně střídá stah a uvolnění svalu. Prudké švihové pohyby nejsou pro svalové uvolnění vhodné. Musí se při nich vynakládat značná brzdicí energie antagonistických svalových skupin a vyžadují i zvýšenou činnost fixátorů. Podobně je tomu u usilovných hmitů v krajních polohách.

Stah a svalové uvolnění jsou částmi jednoho pohybového úkonu. Nácvik svalového uvolnění je mnohem obtížnější než nácvik svalového stahu a vyžaduje více času. Představa o uvolnění svalstva bývá u lidí velmi neurčitá. Chtějí-li vědomě uvolnit určitou svalovou skupinu, obvykle ji naopak stáhnou. Schopnost relaxace musíme dlouho trénovat. Relaxaci spojujeme vždy s kontrolovaným dýcháním. Při stahu svalstva vdechujeme nebo zadržujeme dech, uvolnění je vždy spojeno s výdechem. Kontrolu správného svalového uvolnění provádíme tak, že někdo uchopí vaši uvolněnou končetinu, zvedne ji a nechá klesnout. Pomalý nebo zadržovaný pád svědčí o nedostatečném uvolnění svalstva. V domácí gymnastice obvykle kombunujeme uvolňovací cviky s cvičením síly ve správném poměru. Po úsilí a následné lokální únavě přispíváme svalovým uvolněním k rychlejšímu odstraňování únavy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno