Skadarské jezero v Černé Hoře

Sladkovodní jezero Skadar je  pro návštěvníky Černé Hory dobrým výletním cílem. Je dostatečně atraktivní, takže se u něj dá strávit jeden den, více dní, anebo celá dovolená. Skadarské jezero se bude líbit milovníkům přírodních horských scenérií, fotografům, pozorovatelům vodního ptactva, rybářům a obdivovatelům staré rustikální architektury. Jezero Skadar chráněným národním parkem a je rovněž zapsáno ve Světového seznamu mokřadů mezinárodního významu.

Skadarské jezero na hranici s Albánií

Skadarské jezero, největší přirozená sladkovodní plocha na Balkánském poloostrově, leží jižně od Podgorice na hranici s Albánií. Přibližně třetina Skadarského jezera se rozkládá v Albánii.

Neobvyklým jevem, který vytváří zdejší ekosystém, je každoroční rozšiřování plochy jezera z 370 kilometrů čtverečních v létě na až 530 kilometrů čtverečních v zimě. Nadmořský výška hladiny jezera je pouze šest metrů, ale dosahuje hloubky dvanácti metrů (některé prameny uvádějí hloubku 44 metry, případně dokonce 60 metrů).

Jak cestovat ke Skadarskému jezeru

Nejdůležitějším střediskem u Skadarského jezera je Virzapar v severozápadní zátoce jezera.

 • Město je spojeno železniční tratíPodgoricí ( Bělehrad – Bar). Vlaky v obou směrech jezdí několikrát za den.
 • Do Virzaparu je možno dostat se autobusem z Podgorice nebo z pobřežního města Sutomore.
 • Do jiných obcí kolem jezera Skadar není možno se veřejnou dopravou dostat.
 • Ve Virzaparu je dost autopůjčoven, kde je možno půjčit si vůz na výlety kolem jezera.

Přírodní lokalita evropského významu

Kolem jezera Skadar panuje středomořské klima s dlouhými horkými léty a krátkou, chladnou a deštivou zimou.

Od roku 1995 je Skadarské jezero Ramsarskou úmluvou označováno jako mokřad mezinárodního významu. Rozmanitost různých stanovišť u jezera Skadar přitahuje množství volně žijících živočichů a poskytuje jednu z pěti nejvýznamnějších ptačích lokalit v Evropě s více než 270 různými druhy. Patří mezi ně kormorán (největší světová kolonie přibližně 2000 párů ptáků), pelikáni, čápi, volavky, orli bělohlaví a ibisové.

 • Pro pozorovatele ptáků stojí u jezera pozorovací věže na Stanaji, Radusem, Plavnicí a Zabljackem.
 • Národní park také nabízí velmi populární organizované prohlídky s pozorováním ptáků a přírody kolem jezera, které je rovněž domovem divokých želv, ještěrek, obojživelníků, hadů a divočáků.
 • Jezero je známé divokými orchidejemi.
Černá Hora, Virzapar u Skadarského jezera. Foto: freeimages.com

Co si počít u Skadarského jezera

 • Pěší turistika. Skadarské jezero je dobrá lokalita pro pěší turisty. Terény jsou méně náročné než cesty v černohorských horách. Orgány národního parku některé cesty označily a vybavily informačními tabulemi. Další informace lze získat v návštěvnickém centru.
 • Cykloturistika. Pro cykloturisty vedou značené cyklocesty v celém národním parku.
 • Speleologie. V okolí jezera se nachází mnoho zajímavých jeskyní – například Obod, Grbocica, Bobosuta a Ispila.
 • Ve Virpazaru je obchod s potravinami, tržnice se zemědělskými produkty (v pátek s rybami), v sezoně stánky s vínem, olejem a suvenýry.
 • Výlety lodí
 • Skadarské jezero nabízí množství pravěkých památek: Archeologické naleziště, pevnosti, středověké kostely a kláštery, vodní mlýny, unikátní rybářské osady a další.
 • Speciální akce Ekoturistický den: Národní park Skadarského jezera. Ekologie, turistika, kultura a sportovní dny na několika místech kolem Skadarského jezera (Plavnica, Murići, Rijeka Crnojevića, Žabljak Crnojevića), v červenci, srpnu a září.
 • Scutari Lake Trophy, mezinárodní rybářská soutěž, pořádaná každý rok v červenci.
 •  Ve Virpazaru se každoročně pořádá festival vinné révy

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno