Slabé paže: cviky na posilování paže

Síla paží je pro život velmi důležitá. Musíme ji však stále rozvíjet a podporovat dostatečnými podněty.

Síla paží je pro život velmi důležitá. Musíme ji však stále rozvíjet a podporovat dostatečnými podněty. Při nečinnosti totiž svalstvo paží velmi rychle ochabuje a dochází k jeho atrofii, tj. úbytku svalové hmoty. Posilovací cvičení pro svalstvo paží a pletence ramenního provádíme nejčastěji zvolna, tahem, s odporem anatogonistických svalových skupin.

Při cvičení ve dvojicích působí tento odpor síla spolucvičence, při cvičení s náčiním váha náčiní nebo protažení elastické hmoty. Můžeme je však provádět i zvyšovanou rychlostí s náhlým zastavením v přesné poloze a se změnou směru, takže musíme překonat setrvačné síly pohybující se hmoty: to jsou tzv. rychlostně silová cvičení.

Velmi účinná cvičení jsou v podporech, při nichž přenášíme váhu těla na paže, např. při ručkování ve vzporech, při přechodech ze vzporů do podporů na předloktích a zpět. Nejúččinějsí posilovací cviky pro svalstvo paží a pletence ramenního jsou kliky. Obtížnost kliků zvyšujeme jednak počtem opakování, jednak výchozí polohou. Zpočátku provádíme kliky ve vzporu ležmo oporem o kolena, bérce jsou nad zemí, později ve vzporu ležmo. Se stoupající výkonností se můžeme pokusit o kliky ve vzporu vzadu ležmo, popřípadě ve vzporu jen na jedné paži. Zdatnější cvičenci si mohou cvičení ztížit tím, že opřou nohy ve vzporu ležmo o zvýšenou podložku(např. o židli) a tak přenesou více váhy těla na paže. Nejobtížnější jsou kliky ve stoji na rukou.

Při všech těchto cvičeních posilujeme převážně natahovače paží, které při přechodu do kliku pohyb brzdí, při vzpírání se napínají a zvedají váhu těla. Chcete-li posilovat ohybovače, musíte se někde zavěsit a přitahovat se z visu do shybu. Při těchto cvičeních je třeba vhodně dávkovat úsilí, jednak počtem opakování cviku, jednak, jak již jsem napsala, základní polohou. Ženy a děti provádějí kliky ve vzporu ležmo oporem o kolena, bérce nad zemí. Rozhodnete-li se zařadit posilovací cvičení pro svalstvo paží do domácí gymnastiky, musíte se napřed řádně rozcvičit, aby nedošlo k bolestivému natržení svalů. Kromě toho musíte posilovací cviky prokládat cviky uvolňovacími a protahovacími. Začnete-li nepravidelně dýchat, musíte snížit intenzitu cvičení.

Ve vzporech musíte také správně držet tělo: hlava nesmí zapadat mezi ramena a klíční kosti mají být rovnoběžné, abyste neposilovali mezilopatkové svalstvo v protažení. Posilovací cvičení je nejlepší provádět v sériích s postupným zvyšováním počtu opakování.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno