Zvyšování zátěže

Jak správně zvyšovat zátěž.Návodem je postupné zvyšování.

Jedním takovým způsobem je i změna používané zátěže ve smyslu jejího zvýšení. To co se zdálo před dvěma či třemi měsíci jako zátěž nepřekonatelná, se ze současného pohledu může jevit jako zátěž již zcela nepostačující. Díky zmíněnému přizpůsobování na zátěž a požadavku dalšího zvyšování výkonnosti je zapotřebí určitým způsobem upravit trénink tak, aby byl zajištěn neustále se zvyšující tréninkový stres na organismus. Pokud by k intenzifikaci tréninku nedošlo, tělo by se stále stejné zátěži přizpůsobilo a v poměrně krátké době by se výkonnostní růst zastavil. V praxi zmíněnou metodu chápeme jako princip, při kterém se vždy snažíme trénink od tréninku provést sérii a určitý daný počet opakování se stále vyšší zátěží. Je ale třeba upozornit na to, že takové zvyšování se bude dít velmi postupně. Zejména u cviků na malé svalové partie může jít mnohdy řádově o zvýšení o dva až tři kilogramy za týden či dva, což ovšem nemá být považováno za špatný výsledek.

Lukáš Osladil

V této souvislosti bych rád ještě uvedl, že mnozí cvičenci mohou podlehnout určité skepsi, pokud se jim nepodaří pravidelně hmotnost zátěže zvyšovat. Je třeba mít na zřeteli fakt, že nelze s železnou pravidelností zvyšovat tuto zátěž a nepočítat přitom se všemi okolnostmi, které zvýšení výkonu ovlivňují, jako je psychický stres, určité roční období, oslabenost organismu (navenek se nijak zvlášť neprojevující ) apod. Zásadou je zátěž zvyšovat. Pouze však jen v tom případě, kdy to především z fyzických důvodů bude možné. Budete mít možná období, kdy se vám podaří markantně zvýšit svalovou sílu během krátkého období a na druhou stranu budete procházet i etapami, kdy budete oproti minulosti muset poněkud ze svých předsevzetí slevit. Takže váhu (umožňují-li to podmínky) zvyšovat, ale netrápit se nad tím, že se mi nepodaří splnit předpokládaný plán. Logicky totiž nemůžete nikdy čekat, že např. váš výkon ve dřepu bude týden po týdnu stále vyšší a vyšší dejme tomu o 3-5 kilogramů. To by z vás totiž za pár let byli nejsilnější muži, jaké kdy lidstvo poznalo. I když v této kapitole mluvíme o síle, podobnou analogii můžeme nalézt i v případě nárůstu objemu. Ani sílu ani objem nelze zvyšovat donekonečna a to i za použití jakýchkoli prostředků. Ještě jsme si však neřekli něco o důvodech, které vedou k tvrzení, že musíte zátěž neustále zvyšovat. Známé je tvrzení, že chceme-li větší objem svalu, musíme zvýšit i jeho sílu. Pokládám to spíše za správné tvrzení, protože v praxi jsem měl podobnou zkušenost. Bez odpovídající síly jen stěží vybudujete náležitý objem. Trochu však odbočím a uvedu ještě, že poměrně velkou svalovou sílu můžete získat i bez markantního zvýšení svalového objemu To jsem poznal, jak jsem se již zmínil, při prvním roce tréninku, kdy jsem bez zřetelného zvětšení objemu svalové hmoty získal poměrně dobrou silovou úroveň.

Svalový růst se tenkrát nekonal kvůli špatnému tréninkovému programu, zejména však to byl následek katastrofálního způsobu stravování. Svou roli sehrála i velmi omezená možnost dostat se alespoň k minimálnímu množství teoretických i praktických informací. Nyní se ještě pokusím o malé vysvětlení ohledně otázky, kdy vlastně tréninkovou zátěž zvýšit. Pokud budete například dva měsíce provádět bicepsový zdvih se stále stejnou zátěží, ale zacvičíte vždy doporučený počet sérií a opakování s maximálním úsilím, není třeba mít z mizivého pokroku v oblasti získávání síly výčitky. Naopak je potřeba se zamyslet nad situací, kdy podvědomě tušíme, že jsme již schopni určitý počet opakování absolvovat s vyšší zátěží. Potom skutečně máme přistoupit k adekvátnímu zvýšení hmotnosti. V opačném případě bude trénink z dlouhodobého hlediska méně efektivní.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno