Cvičíme na židli a se židlí

Nejjednodušším domácím nářadím je židle.

Nejjednodušším domácím nářadím je židle. Lze jí mnohostranně využít k velmi účinným cvičením. Při cvičení rovnováhy nebo při švihových cvičeních nohou se můžete pro zvýšení stability přidržovat opěradla židle. Opory o opěradlo můžete využít pro zvýšení účinku cvičení při hmitání v předklonu. Kliky ve vzporu ležmo můžete ztížit oporou nohou o sedadlo židle. Opřením jedné nohy o sedadlo židle zvýšíte účinek cvičení na rozvoj pohyblivosti trupu. Úchopem za nohy židle a přitahováním k židli zvětšujete předklon trupu. Sedadlo židle poslouží jako lavička pro cvičení v lehu a v sedu, opěradla židle můžete využít k přešvihům. Židle je tedy velmi vděčné domácí nářadí , které vám umožní zpestřit domácí gymnastiku. Některé cviky: 1. Postavte se čelem k židli, předkloňte se a opřete se rukama o opěradlo židle. Proveďte hmit v předklonu a pak bočný kruh levou paží. Znovu hmitněte v předklonu a proveďte bočný kruh pravou paží. 2. Postavte se pravým bokem k židli a opřete pravou napjatou nohu chodidlem o sedadlo. Vzpažte a proveďte hluboký úklon vpravo. Pak se ukloňte vlevo a dejte ruce v týl. Cvičte opakovaně, pak totéž opačně ve stoji levým bokem k židli. 3. Lehněte si na břicho na sedadlo židle, ruce a nohy spočívají volně na zemi. Zvedněte nohy a paže do vodorovné polohy a po krátké výdrži je nechte klesnout na zem. 4 . Postavte se čelem k židli a provádějte přes opěradlo přešvihy střídavě pravou a levou nohou. Nekrčte přitom nohy v kolenou. 5. Sedněte si na židli, rukama se přidržujte za opěradlo. Zvedněte napjaté nohy a střídavě je roznožujte a překřižujte. Cvičte v maximálním počtu opakování. 6. Postavte se zády k opěradlu židle, hluboce se předkloňte a úchopem za nohy židle přitáhněte hlavu ke kolenům. Pusťte nohy židle, proveďte postupný vzpřim a vzpažte. 7. V lehu na zádech přenášejte nohy obloukem nad sedadlem z jedné strany židle na druhou. Nekrčte přitom nohy v kolenou. 8. Ve vzporu ležmo oporem nohou o sedadlo židle provádějte opakované kliky. Cvičení je určeno jen zdatným cvičencům. 9. Postavte se čelem k židli, rukama se opřete o opěradlo a provádějte poskoky snožmo, každý třetí povýš. 10. V sedu na židli uchopte rukama sedadlo, nadechněte se a stáhněte svalstvo celého těla. Po krátké výdrži 4 – 6 sekund spolu s výdechem pozvolna povolujte svalstvo.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno