Výlet do fortifikace Josefov

Hodnotný výlet za poznáním tereziánské fortifikace lze naplánovat do východočeské Jaroměře-Josefova. Návštěvou Josefova lze překlenout třeba jarní období, kdy ještě volná příroda pěší turistice tolik nepřeje. Ani při výletu do Josefova nepřijdou ortodoxní turisté o „své“ penzum kilometrů, takže pozvánka do Josefa má v sekci pěší turistiky své oprávněné místo. Potěšeni budou i milovníci staré železniční techniky.

Po stopách Marie Terezie a Josefa II.

Výlet do pevnosti v Josefově má velkou přednost: Historické souvislosti jsou většině českého národa známy z výpravného koprodukčního televizního seriálu Marie Terezie. Jména osob, data a okolnosti významných bitev, změny v politickém uspořádání – to vše v televizním filmu mnohokrát zaznělo, takže návštěvník pevnosti se dobře orientuje v historii místa.

 • Navíc – některé scény příběhu byly přímo v Josefově natáčeny, protože stavby pevnosti jsou velmi dobře zachovány a udržovány.

Cesta do Jaroměře

Do Jaroměře se dá velmi pohodlně přijet autem nebo autobusem. Na výlet se ale asi nejvíc hodí cestovat vlakem. Jaroměř je železniční křižovatkou regionálního významu. Spojují se zde železniční trati ze tří směrů:

 1. od Pardubic,
 2. od Liberce
 3. a od Trutnova.

V bezprostřední blízkosti nádraží je zřízeno železniční muzeum Výtopna Jaroměř. Stojí za prohlídku. „Železniční muzeum výtopna Jaroměř se nachází v bývalé výtopně parních lokomotiv v těsné blízkosti železniční stanice Jaroměř – směrem k Hradci Králové. Od nádraží se k nám dostanete po chodníku kolem expozice návěstidel. Směr do muzea je též vyznačen na turistickém rozcestníku před nádražím,“ vysvětlují zájemcům na svých webových stránkách provozovatelé muzea.

Otevírací doba muzea

 • leden až duben: zavřeno, prohlídky lze objednat
 • květen a červen: soboty, neděle a svátky od 9 do 16 hodin
 • červenec a srpen: denně od 9 do 16 hodin
 • září a říjen: soboty, neděle a svátky od 9 do 16 hodin
 • listopad a prosinec:  zavřeno, prohlídky lze objednat

Vstupné

 • Základní: 80 Kč
 • Zlevněné (děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, důchodci, ZTP):  60 Kč
 • Poloviční (děti od 3 do 6 let): 40 Kč
 • Děti do 3 let zdarma
 • Rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti do 15 let): 220 Kč

Po červené značce přes město Jaroměř

Od nádraží, respektive od Výtopny provede do Josefova červená turistická značka vedoucí skrz střed města. Jaroměř, dvanácti tisové město v okrese Náchod, není bez zajímavostí.

 • Gotický chrám sv. Mikuláše: poprvé písemně zmíněn roku 1325;
 • Ze středověkého opevnění města zůstala zachována jediná brána se zvonicí.
 • Menší gotický kostel sv. Jakuba na Jakubském předměstí byl založen ve 14. století a o dvě staletí později přestavěn.
 • Mariánský sloup z let 1722–1727 na hlavním náměstí, trojboká odstupněná statue se sochami světců završená sochou Panny Marie Immaculaty od sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Originál sloupu je v pevnosti Josefov, na místě je kopie.
 • Wenkeův obchodní dům: postavený v roce 1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára, přední památka moderní české architektury. Nyní městské muzeum a galerie.

U rozcestníku před mostem přes Labe turisté „přestoupí“ na žlutě značenou cestu. Ta je dovede přímo před vstup do tereziánské pevnosti. Trasa od nádraží měří asi 3,6 kilometru.

Důvody vzniku pevnosti

Pevnostní město bylo postaveno na na příkaz císaře Josefa II. vybudováno v 80. až 90. letech 18. století. Popud k jeho výstavbě dala změna severní hranice Habsburského mocnářství zapříčiněná ztrátami Kladského hrabství a většiny Slezska včetně tamních pevností po válkách o rakouské dědictví (1740–1748). Tyto územní změny byly potvrzeny Hubertusburským mírem po sedmileté válce (1756–1763).
Mimochodem, situace řešené právě v životopisném seriálu Marie Terezie.

 • V místech pevnosti stávala vesnice Ples, která stavbou vzala za své. Asi tři kilometry od pevnosti byla založena vesnice „náhradní“, nesoucí jméno Nový Ples.
 • Při příležitosti korunovace císaře Leopolda II. českým králem byl Ples povýšen na královské svobodné město. Dva roky poté nechal císař František II. pevnostní město přejmenovat na Josefov (německy Josefstadt) na počest svého strýce Josefa II.

Obrovské náklady na stavbu

Stavba pevnosti obnášela nejen vyhloubení příkopů a navršení zemních valů, ale také přeložení říčních koryt. Protože se město rozkládá zčásti na skalnatém podloží, bylo povoláno též 200 horníků z Banské Štiavnice, aby do skály vyrazili štoly pro část podzemních chodeb a kanalizační stoky.

 • Pevnostní staveniště spolykalo asi 360 milionů cihel.
 • Rozsahu prací a objemu užitých materiálů odpovídalo též množství dělníků. Bylo jich asi dvanáct tisíc.
 • Ohromující byla i celková suma 10 550 141 zlatých investovaná do roku 1790 do stavby pevnosti.

Otevírací doba pevnosti

 • Duben a říjen: jen o víkendech a ve svátcích (9-17 hodin)
 • Květen, červen a září: úterý až neděle + svátky (9-17 hodin)
 • Červenec, srpen: denně (9-18 hodin)

Upozornění: Mimo uvedenou otevírací dobu jsou možné prohlídky pro větší skupiny na objednání.

Pevnostní město Josefov

Součástí pevnosti je také pevnostní město Josefov. Jeho výstavba započala již v roce 1780. Celý komplex byl dokončen již v roce 1787 a tak mohl začít plnit svoji úlohu. Pevnostní město bylo vlastně obrovskou zbrojnicí, skladištěm střelného prachu, zásob jídla a v neposlední řadě také poskytovalo bezpečné ubytování vojákům i civilistům.

Turisté se mohou vydat do pravoúhlých ulic pevnostního města Josefov, poznat jeho unikátní strukturu, obdivovat mohutné hradební valy a hluboké obranné příkopy.

Cenově výhodné All Inclusive vstupenky

Pro pevnostní město Josefov je příznačná nejen působivá architektura, ale také vysoká hustota různorodých expozic. Na 266 hektarech jich lze navštívit sedm. Návštěvníci si mohou koupit vstupenku All Inclusive„Opravňuje držitele ke vstupu do turistického areálu Bastion I a podzemí, Prvního vojenskohistorického muzea M. Frosta a Muzea Waldemara Matušky, Traxlerovy sýpky, Ravelinu XIV, Bastionu IX a Zásobovacího úřadu. Vstupenky si můžete zakoupit na pokladně turitického areálu na Bastion I, v Prvním vojenskohistorickém muzeu M. Frosta a v Zásobovacím úřadě (tj. v městském muzeu v Josefově),“ uvádí se na oficiálních stránkách pevnosti Josefov.

Ke vstupenkám zdarma náleží leták s mapkou a základními informacemi o probíhajících výstavách. Vstupenky jsou cenově výhodné.

Poznámka: Informace 2/2020

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno