Laktoferin

Laktoferin je protein, který váže železo. Nachází se ve velkém množství v kolostru a v mateřském mléce, v externích sekretech a v polymorfonukleárních leukocytech. Hlavní funkcí laktoferinu je imunitní ochrana. Laktoferin můžeme považovat za ideální nutraceutický produkt, vzhledem k jeho relativně levné produkci z hovězího mléka a jeho všeobecně uznávané tolerance po požití spolu s dobře prokázanými ochrannými aktivitami.

Imunitní ochrana laktoferinu

Mezi několik ochranných aktivit patří:

  • antimikrobiální aktivita, která byla předpokládána v důsledku nedostatku železa, ale v poslední době je připisována také specifické interakci s bakteriální buněčnou stěnou a rozšířena na viry a parazity;
  • imunomodulační aktivita s přímým účinkem na vývoj imunitního systému u novorozence spolu se specifickými protizánětlivými účinky;
  • nedávno objevená protirakovinová aktivita.

Mateřské mléko

Co je laktoferin?

Laktoferin je glykoprotein vázající železo, který patří do rodiny proteinů transferinu poprvé byl izolován z hovězího mléka v roce 1939 a po dvou desetiletích byl stanoven jako hlavní protein vázající železo v lidském mléce. Je produkován a uvolňován mukózními epitelovými buňkami a neutrofily u různých druhů savců, včetně lidí, skotu, krav, koz, koní, psů a několika hlodavců. Bylo prokázáno, že laktoferin se podílí na několika fyziologických a ochranných funkcích, včetně regulace absorpce železa ve střevě; antioxidační, protirakovinné, protizánětlivé a antimikrobiální aktivity, které jsou dosud nejběžněji studovanou funkcí.

Kde můžeme laktoferin najít

Kromě savčího mléka a mleziva, kde je laktofein přítomný v koncentraci 7 g/l, je laktoferin jako druhý nejhojnější protein po kaseinech obsažen také v sekrecích sliznice; zejména se vyskytuje v slzách, slinách, vaginálních tekutinách, spermatu nosních a bronchiálních sekretech, žluči, gastrointestinálních tekutinách a moči. Nachází se také ve značném množství v sekundárních granulích neutrofilů (15 µg/106 neutrofilů), kde hraje významnou fyziologickou roli a lze ji také nalézt v tělních tekutinách, jako je krevní plazma a plodová voda.

Antimikrobiální aktivita laktoferinu

Ochrana laktoferinu proti mikrobiální infekci byla první objevenou aktivitou a v současné době je dosud nejrozšířenější funkcí. Antimikrobiální aktivita laktoferinu je způsobena dvěma různými mechanismy. Jeho primární úlohou je sekvestrovat volné železo, čímž se odstraní nezbytný substrát potřebný pro bakteriální růst a má bakteriostatický účinek. Druhý mechanismus zahrnuje to, že laktoferin se váže na lipopolysacharid bakteriálních stěn a může také poškodit bakterie vytvářením peroxidů katalyzovaných ionty železa vázanými na laktoferin, což ovlivňuje propustnost membrány a vede k lýze bakteriálních buněk.

Kráva

Nutraceutické a imunomodulační ochranné účinky

V posledních deseti letech bylo prohlášeno, že laktoferin ovlivňuje různé imunologické funkce, které hrají důležitou roli v obraně hostitele proti infekci a nadměrnému zánětu, a jeví se jako klíčový prvek v imunitním systému savců. Buněčné a molekulární mechanismy odpovědné za imunomodulační účinky laktoferinu nejsou zcela objasněny a studie naznačují existenci mnoha mechanismů.  Laktoferin působí na B lymfocyty, které jsou dobře známými přítomnými antigeny, a umožňuje jejich následnou interakci s T lymfocyty, což podporuje zvýšení protilátkové odpovědi.

Protinádorová aktivita orálně podávaného laktoferinu

Proces karcinogeneze zahrnuje počáteční výskyt genetických změn, které mohou vést k inaktivaci nádorových supresorových genů a další akumulaci genetických změn během progrese nádoru. Ztlumení nebo snížení regulace laktoferinového genu v buňkách obvykle souvisí s výskytem některých onemocnění, zejména karcinomů.

Zdraví kostí a laktoferin

Kromě toho existuje potenciální využití laktoferinu ke zlepšení zdraví kostí. Doplněk stravy obsahující laktoferin zachoval kostní hmotu u krys, čímž se zlepšila jak minerální hustota, tak i síla kosti. Ještě důležitější je, že u 38 zdravých postmenopauzálních žen laktoferin obohacený mléčnou ribonukleázou vyvolává pozitivní účinky na markery kostního obratu. Laktofrin se proto jevil jako slibný kandidát pro vývoj anabolického terapeutického faktoru pro osteoporózu, ačkoli ve vědecké literatuře nejsou k dispozici žádné nejnovější informace. Suplementace železa v matce navíc stimuluje růst plodu u člověka v normálním těhotenství.

Žena

Vedlejší účinky laktoferinu

Laktoferin je bezpečný pokud jej přijímáme v běžné potravě. Konzumace vyšších množství laktoferinu z kravského mléka může být také bezpečné. Nadužívání se může projevit ve formě průjmu. Ve velmi vysokých dávkách hrozí kožní vyrážky, ztráta chuti k jídlu, únava, zimnice a zácpa. Laktoferin je bezpečný pro těhotné a kojící ženy, pokud jej přijímají z běžných potravin (nikoli z doplňků stravy). Větším množstvím léčivých přípravků by se však mělo zabránit, dokud nebude známo více.

Rýže s lidským laktoferinem

Bohužel ne všichni lidé jsou schopni přijímat laktoferin v potravě. Existují alergie nebo zvýšené citlivosti na látky obsažené v mléce, které je nejvýznamnějším zdrojem laktoferinu. Tito lidé tak musí hledat jiné zdroje laktoferinu. V oblasti genového inženýrství se na tento problém myslelo: podařilo se vypěstovat speciální druh rýže, která produkuje lidský laktoferin. Takový laktoferin bude v nejbližší době zřejmě použit jako součást mléčných přípravků pro předčasně narozené děti. Také HIV pozitivní matky by neměly své děti kojit, takže tato rýže má potenciál i zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno